ICK Group > PRODUKCJA > Sprzęt do kruszenia i przesiewania > Rozdrabniacze granulatu

Rozdrabniacze sę przeznaczone do rozdrabniania granulatu do frakcji odpowiedniego rozmiaru. Produkt do rozdrobnienia trafia przez otwór znajdujęcy się w górnej częęci rozdrabniacza. Do skierowania produktów na waęki będę poza waęki sęuęy klapa znajdujęca się?trz obudowy rozdrabniacza. Powierzchnia waęków jest rowkowana w celu lepszego chwytania granulatu. Napędza waęki silnik elektryczny poprzez przekęadnię pasowo-klinowę.

Dozownik rozdrabniacza jest przeznaczony do równomiernego rozprowadzania produktu po częęci roboczej mechanizmu rozdrabniania. Obudowa dozownika to konstrukcja prefabrykowana spawana. W częęci górnej jest prostokętny otwór do odbioru produktu. Do ęcianek obudowy za pomocę podpory montuje się napęd dozownika skęadajęcy się z dwóch motoreduktorów.

Model
GTI-10
GTI -20
 Iloęę waęków
2
4
 ęrednica waęków, mm 250 200
 Dęugoęę waęków, mm
1200
1300
 Wyjęcie surowca granulowanego po rozdrobnieniu, %
70
70
 Moc napędu, kW 15 4х4
2х0,37
 Wymiary (BxLxH), mm
1680х
1300х
650
2740х
1640х
920
 Waga, kg
1695
2850
image_print