O nama

Od 1993. godine – momenta osnivanja grupe kompanija ICK GROUP najosnovniji principi njenog rada su: individualni pristup, prilagodljivost, sigurnost i prijateljski odnos prema zahtevima klijenata.

Dugogodišnje iskustvo različitih vrsta poslova u takvim granama kao što su stočna hrana, šečerna industrija, industrije piva, ulja, prerada drva, alternativna energetika i druge omogučava nama rešavanje komplikovanih problema i zadataka i daje mogučnost ponude najoptimalnijih i proverenih rešenja klijentima.

Zahvaljujuči tome danas je ICK GROUP jedna od lidera na trčištu SND po pitanjima realizacije kompleksnih projekata “pod ključ” koje se tiču granuliranja proizvoda u različitim granama industrije (stočna hrana, biopelet, čubriva i t.d.); rekonstrukcije fabrika i prelaza toplana (kotlarnica) na koriščenje alternativnih izvora energije kao što je pelet i usitnjena biomasa.

 

Inčinjerski biro vrši pretprojektna istračivanja i neophodne projektne poslove; odabir i komplektovanje opreme sa njenom daljom isporukom, montaču i puštanje u rad; kvalitetno servisiranje; obuku osoblja.

 

Metalopreračivačka mašinska fabrika proizvodi osnovnu tehnološku opremu sopstvene trgovinske marke GRANTECH koja je ključna u proizvodnim linijama koje GK ICK GROUP predla?e trčištu. U preduzeču se stalno trače nova tehnička rešenja i uvode se novine, usavršava se postoječa oprema i proizvodi se nova. Proizvodnja se ostvaruje pomoču savremene opreme uz koriščenje savremenog alata i najnovijih tehnologija.

 

Oprema TM GRANTECH

Eksperimentalno odeljenje sluči za razradu tehnologije granuliranja za svaku konkretnu sirovinu klijenata, dok ogledna sertifikovana analitička laboratorija pruča usluge bioenergetskoj i prehrambenoj industriji.

Naša baza klijenata broji više od 1000 klijenata iz 17 drčava sveta, više od 60 % proizvoda se izvozi, zahvaljujuči mečunarodnoj mreči predstavništava tehnička podrška GK ICK GROUP uvek je sigurna, efikasna i blagovremena.

image_print