ICK Group > PROIZVODNJA > Linije i oprema za proizvodnju stočne hrane > Vibro sito

Vibro sito  GTP ТМ GRANTECH

Upotrebljavaju se za razdvajanje smeše na odrečene granulacije, uključujuči odvajanje sitnih granula od kvalitetnih.

Kapacitet proizvodnje do 15 t/h.

image_print