Система якості

Якість є першочерговим завданням ГК ICK Group в умовах ринкової економіки, де сталися справжні революції в цій області. Серйозна конкурентна боротьба зумовила розробку програм підвищення якості. Так у січні 2009 року фахівцями групи була впроваджена система менеджменту якості, а вже в травні підприємство успішно пройшло сертифікаційний аудит.

Результатом виконаної роботи є отримання сертифіката TÜV SÜD, який підтверджує відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2009. Стандарти ISO серії 9000 встановлюють єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентують співвідношення між виробниками і споживачами продукції.

Оцінка здібностей підприємством виробляти продукцію з необхідними якісними характеристиками підтверджується дозволами та сертифікатами відповідності на продукцію, виданими компетентними органами.

Це:

• сертифікати відповідності на всю продукцію видані Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики Державної системи сертифікації УкрСЕПРО;

• Дозволи на застосування обладнання, видане Федеральною службою з екологічного, технологічного і атомного нагляду Російської Федерації;

• Сертифікат відповідності ГОСТ Р, видане Федеральним агентством з технічного регулювання і метрології Російської Федерації системи сертифікації ГОСТ Р;

• Дозвіл міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку Російської Федерації ;

• Дозвіл Департаменту з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.

image_print