Система якості

Якість є першочерговим завданням ГК ICK Group в умовах ринкової економіки, де сталися справжні революції в цій області. Серйозна конкурентна боротьба зумовила розробку програм підвищення якості. У травні 2019 року підприємство успішно пройшло сертифікаційний аудит.

Результатом виконаної роботи є отримання сертифіката,  №80117 ДСТУ EN ISO/IEC17021-1 який підтверджує відповідність системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту  ISO 9001:2015. Стандарти ISO серії 9001 встановлюють єдиний, визнаний у світі підхід до договірних умов по оцінці систем якості й одночасно регламентують співвідношення між виробниками і споживачами продукції.

Оцінка здібностей підприємством виробляти продукцію з необхідними якісними характеристиками підтверджується дозволами та сертифікатами відповідності на продукцію, виданими компетентними органами.

Впровадження СМЯ на ТОВ «ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ» дозволяє:

  •  Підвищити якість виробництва продукції / послуги.
  •  Збільшити конкурентну перевагу.
  •  Підвищити довіру з боку клієнта.
  •  Підвищити привабливість для інвесторів.
  •  Підвищити ефективність системи менеджменту підприємства
  •  Удосконалювати організаційні процеси підприємства.
image_print