Підвищення ефективності роботи заводів ТОВ Фірми «Астарта-Київ»

«Підвищення ефективності технологічних процесів і поліпшення якості продукції» – тема консультацій для 8 заводів компанії «Астарта-Київ».

Семінар проведено зав. технологічним відділом ЦК ICK Group литвинівських Людмилою Олександрівною з 12 по 14 липня в селі Яреськи, Полтавської області на мальовничій базі «Мисливська садиба» для провідного і змінного інженерно-технічного персоналу.

На семінарі проведено порівняння підсумків роботи підприємств України, Білорусі, Росії, Киргизії та інших країн, перспективи галузі, підвищення якості та конкурентоспроможності цукру, робота з економією паливно – енергетичних ресурсів.

Давня співпраця об’єднує ГК ICK Group з усіма заводами Республіки Білорусь в оцінці технологічності сировини, розробці режимів і заходів підвищення ефективності роботи. На семінарі досвідом білоруських підприємств ділилася Трефилова Олена Йосипівна. У програмі її виступів розглядався досвід високопродуктивної роботи на дифузії, оптимізація процесів очищення з урахуванням якості сировини, що переробляється, визначення неврахованих втрат на ділянках виробництва, робота продуктових відділень з використанням маткових утфелей на всіх стадіях кристалізації, організаційні питання аналітичного контролю виробничих процесів.

Також, на семінарі виступала Бойко Тетяна Микитівна з темою «Від азів технології до ефективних прийомів вибору оптимальних режимів очищення при переробці сировини різної якості і варіантів апаратурного оформлення технологічних схем».

Багато питань було розглянуто на навчальному семінарі з групою фахівців ГК ICK Group і намічені заходи щодо подальшої співпраці.

image_print