Спиртова

Спиртова

Технології переробки післяспиртової зернової барди: 
На сьогоднішній день у спиртовій промисловості склалася досить складна екологічна ситуація із утилізацією основного відходу виробництва – зернової барди. За рік спиртові заводи України в процесі виробництва спирту отримували близько 4,5 млн. тонн барди, яка в натуральному вигляді не має попиту на ринку, і її відповідно доводиться утилізувати іншим способом. У більшості випадків її подають на поля фільтрації, завдаючи цим самим величезної шкоди навколишньому середовищу.
Вихід барди становить 1100…1200% від обсягу виробленого спирту. Таким чином, на заводі продуктивністю 6000 дал спирту на добу вихід сирої барди становить 660…720 м3. У ній міститься 7,5-8,5% сухих речовин, з яких 26-30% протеїну, який через 2-3 доби після отримання барди і викиду її на поля фільтрації, починає розкладатися з виділенням небезпечних і отруйних речовин.
Але, з огляду на фізико-хімічний склад сирої барди, її можна віднести до цінних білкових продуктів харчування для с/г тварин. Незважаючи на це, у наш час зернову барду використовують дуже нераціонально. У деяких випадках її згодовують тваринам у натуральному вигляді, однак через короткий термін зберігання та сильного зниження поголів’я худоби, таке використання післяспиртової барди не є ефективним, оскільки це дозволяє утилізувати лише невелику її частину.
У наш час найефективнішим способом утилізації післяспиртової барди є її висушування з подальшим гранульуванням. Це дозволяє значно покращити екологічну ситуацію навколо заводу, а також підвищити ефективність спиртового виробництва – виручка від реалізації сухої гранульованої барди дозволяє покрити 30…40% виробничих витрат і знизити собівартість спирту на 20…30%.

Враховуючи вищезазначене, ми рекомендуємо переводити барду в сухий стан для підвищення ефективності її використання.
Суха барда більш придатна для тривалого зберігання, крім того, її можна використовувати для виготовлення комбікормів. Таким продуктом є суха гранульована барда, відома у всьому світі як DDGS (Distillers Dried Grainwith Solubles). Цей продукт є цінним білковим кормом і досить високо котується на світовому ринку.
Впровадження виробництва DDGS на спиртзаводі дасть можливість не тільки покращити екологічну обстановку та уникнути санкцій санепідстанції та органів екологічного контролю, а й отримати додатковий прибуток від реалізації кормового продукту.
Технологічний процес отримання продукту DDGS полягає в концентрації зернової барди, висушуванні отриманого концентрату та гранульуванні останнього.

Переваги гранульованої барди

Висушена барда сама собою вже є цінною речовиною і може бути використана як корм або паливо. Але такий продукт має низку недоліків, через які його використання буде неефективним.

По-перше, він має низьку насипну вагу, що підвищує вартість транспортування і до кінцевого споживача прийде з надто високою ціною.

По-друге, суха барда наполовину складається з пилоподібної фракції, що дуже ускладнює її використання: утруднюється автоматична подача її в топку котла в одному випадку, і спостерігається відмова з боку тварин приймати її в їжу – в іншому.

Щоб усунути ці недоліки,  рекомендується гранулювати суху барду, таким чином підбиваючи кінцевий продукт під міжнародні стандарти. З допомогою гранулювання можна знизити питомий обсяг 3,5…4 разу, підвищивши насипну щільність до 600…650 кг/м3. Це знизить транспортні витрати в кілька разів і транспортування гранульованої барди на великі відстані сильно на вартість продукту не вплине. До того ж гранульована барда при зберіганні займає значно менше місця у складах, ніж гранульована, отже, підвищується місткість складів.
З іншого боку, гранули зручніші в експлуатації, ніж пилоподібний продукт, з причин, описаних вище.
Дуже важливим є ще й те, що завдяки гранулюванню термін зберігання сухої барди зростає з одного місяця до шести.
Крім того, при гранульуванні сухої барди для використання її як корм для тварин, можна вводити до її складу інші компоненти, наприклад, різні вітаміни і добавки, тобто отримувати повноцінні готові комбікорми і таким чином підвищувати цінність готового продукту.