Проєктно-конструкторські роботи

Проєктно-конструкторські роботи

Фахівці відділу розробляють проєктно-конструкторську документацію на комплекси та лінії з виробництва пелет, виконують аналіз щодо можливості застосування обладнання при реконструкції та модернізації виробничих ліній та заводів. Надають рекомендації у вигляді звіту по можливості реконструкції та відновленню працездатності обладнання.

До складу проєктно-конструкторської документації, що розробляється проєктним відділом ICK Group, входять:

  • технологічна частина;
  • електрична частина;
  • автоматизація виробничих процесів;
  • генеральний план;
  • архітектурно-будівельна частина;
  • охорона праці;
  • ОВНС.

Всі роботи виконує група фахівців, які виходячи з досвіду, а також ґрунтуючись на сучасних інноваційних технологіях, вирішують такі питання:
• обґрунтування доцільності розміщення технологічної лінії як на певній ділянці, так і в певному регіоні в залежності від вихідних параметрів;
• проєктування гнучких технологічних ліній, тобто передбачається можливість розширення і модернізації без зміни технологічного процесу з мінімальними витратами;
• підбір технологічного обладнання з оптимальними параметрами виходячи з конкретної задачі (продуктивність, споживання енергоносіїв і т.д.);
• розробка рекомендацій щодо вибору технологічного обладнання (як вітчизняного, так і зарубіжного), враховуючи всі складові (надійність, вартість, гарантійні зобов’язання тощо);
• оптимальне розміщення технологічного обладнання згідно з вимогами державних служб;
• підготовку комплекту проєктної документації для подальшого узгодження в державних організаціях;
• проведення контролю під час монтування обладнання, налаштування й пуску технологічної лінії;
• комплексне проведення експертизи наявного обладнання та підготовка рекомендації щодо подальшої його експлуатації або ж заміні;
• проведення експертизи технологічних ліній, заводів і рекомендації щодо поліпшення якості продукції, що виготовляється, зниження собівартості за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та поліпшення технологічного процесу.