Технічна діагностика ефективності виробництва

Технічна діагностика ефективності виробництва
Технічна діагностика ефективності виробництва, виконується нашими фахівцями, кінцевою метою є підвищення основних техніко-економічних показників роботи підприємства в цілому і включає в себе три послідовні етапи проведення робіт

I. Оцінка сировинної бази підприємства та ступеня впливу основних технологічних факторів на виробництво:

 • аналіз сировинної бази підприємства і якості сировини;
 • аналіз техніко-економічних показників роботи підприємства;
 • аналіз матеріальних витрат на випуск готової продукції;
 • оцінка технічного стану технологічного обладнання;
 • оцінка кваліфікації технічних фахівців.

II. Виявлення резервів зниження складу і якості сировини, що надходить на переробку:

 • комплексні дослідження складу і якості сировини, що надходить на переробку;
 • аналіз і оцінка основних технологічних процесів виробництва;
 • оцінка якості випущеної продукції вимогам НТД.

III. Розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності виробництва:

 • вдосконалення технологічної схеми підготовки сировини;
 • оптимізація режимів роботи сушки (для біопаливної галузі);
 • оптимізація технологічних режимів за рахунок автоматизації і зниження впливу людського фактора.

Проведення робіт з підвищення ефективності виробництва виконується в повному обсязі або на окремо взятій проблемній ділянці виробництва.